DERVİŞ'İN MAKAMLARI 

 

1-Fena FişŞeyh

 

2-Fena FirRasul

 

3-Fena Fillah

 

-Beka Billah 

FENA 3 KISIMDIR 

 

1-Fenayı Halk;

Halktan ümit etmesi ve halktan korkması terk etmesidir.

 

2-Fenayı Heva;

Kalpte Allah'tan başka bir şeyin olmamasıdır.Daima Allahı istemesidir.

 

3-Fenayı irade;

Kalpte hiçbir irade (istek) kalmayacak.

Fenayı halk ve fenayı heva;kalp latifesidirsirade ise nesif latifesindedir.