top of page

LETAİFE HAMSE

1- Kalp Latifesi_ Hz Adem (A.S) ayağı altındadır. Bu makamdaki kişide fiillerin hasıl olur.

a-Adem'e secde

b-Adem'leki Allah'a secde

c-Allah'ın emri olduğu için secde.

Derviş bunu iyi ayırt etmesi lazım

 

2- Ruh Latifesi-Hz. Nuh ve Hz. İbrahim (A.S) ayakları altındadır. Bu makamdaki kişide Allah'u tealanın sübuti sıfatları tecellisi keşfolunur.Derviş bu sıfatları kendinden bilmez Allah'tan bilir.

 

Sübuti Sıfatları:Hayat,ilim,semi,baser,kudret,kelam,tekvin irade

 

a-Nuh'ta ikinci diriliş, yeniden hayat bulma,var olmak demek,her zaman kendini yenileyip,geliştireceksin yani okuyup öğrenecek,bütün ilim ve bilimlere açık olacaksın.

 

b-Halilullah(yani Allah'a dost olacaksın.Hem sıkıntı ve kedere sabırlı olacaksın hemde ateşte pişeceksin.

 

3-Sır Latifesi-Hz. Musa'nın ayağı altındadır.Derviş bu makamda ilahi zatın şuunatı tecellisi keşf olur.Yani kendi zatının Allahltayok olmasını bilir.Hz. Musa'nın Mevla ile görüşmesi konuşması ve onda kendisinin onda yok olmasıdır. 

 

4- Hafi Latifesi -Hz. İsa'nın ayağı altındadır.Kişide Allah'ın selbi sıfatları hasıl olur.Derviş bu makamda her görünen şeyi Cenabı kibriyadan ayırır. 

Hz. isainınher canlı ile konuşması,ölüleri diriltmesi ve herşeyi ayırmasıdır.Derviş yeni kişiler edinmeli,dünya seline kapılıp gidenleri kurtarmasıdır.Kişiye yeni bir hayat sunacaksın bu da ebedi bir hayat olan Allah ve rasufünün yolu,onun zikri,fikri,şükrü ile,ibadet ve teslimiyetiyle hasıl olur.

 

Derviş bunu ben yaptım,ben ettim,ben kazandım,ben getirdim gibi düşünceler olmaması gerekir.Bunu yapan eden Rabbimizdir demelidir. 

 

5-Ahfa Latifesi-Rasulü kibriyanın ayağı altındadır.Sıfatların asil ve CAMI ilahi hasıl olur.Derviş bu makamda Allah ve Rasulünün ahlakıyla ahlaklanmış demektir.Ahfa da Peygamberimiz ile beraber olan,sünnete uyan onun ahlaki ile olmuş olur. 

 

CAMi kelimesi 4 büyük melektir.Bunların vazifesini almış olursun.Dikkatii olunmaı gerekir.Ayrıca eşsiz yerlerdir. toplumun bir arada ibadet ettiği mekandır.Mübarektir.Duaların kabul edildiği, insanların bilgi edindiği 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page